Gizlilik Politikası

Kriptoks.com. (“Kriptoks”) 6698 sayılı Kanun ve diğer ilgili düzenlemeler uyarınca (“ilgili Mevzuat”) hangi kişisel verilerinizi işlediğimiz, ne şekilde ve ne sebeple işlediğimiz, kimlerle paylaştığımız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin kurallara ve düzenlemelere kolayca ve açık şekilde erişim sağlamanızın öneminin farkındayız.  İşbu Gizlilik Politikasında, tarafınızdan sağlanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Politikamızı açıklamaktayız.

Kriptoks.com, Kripto Varlıklar başta olmak üzere kripto paralar, nft ve tokenlar hakkında topluluk, içerikler, veriler ve reklamlar içerir. Ayrıca NFT ve Token üretmektedir. Başlıca hizmetleri geliştikçe işbu Gizlilik Politikası üzerinden detaylandırılacak ve güncellenecektir.

Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek platformları ziyaret etmek, platformlardan içerik indirmek ve/veya kullanmak ve diğer çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmak, işbu Gizlilik Politikası’nı kabul ettiğinizi gösterir. Bu Gizlilik Politikası’nı kabul etmiyorsanız, lütfen platformlarımızı ziyaret etmeyin veya çevrimiçi hizmetlerimizi kullanmayın.

İşbu Politika’da kullanılan “işlenmiş” ve “işlemek” ifadesi, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, üzerlerinde herhangi bir kontrolümüz olmaması sebebiyle, platformlar’da bulunan web bağlantıları aracılığıyla eriştiğiniz diğer web sitelerinde, uygulamalarda, diğer mecralarda ve programlarda geçerli değildir. Ayrıca, işbu Gizlilik Politikası zaman zaman platformlar aracılığıyla değiştirilebilir. Değişikliklerden haberdar olmak adına bu belgeye periyodik olarak bakmanızı tavsiye ederiz. Platformlar her zaman işbu Gizlilik Politikası’nın en son sürümünü yayınlayacaktır.

1. Verilerin Toplanması

Platformlar aracılığıyla herhangi bir hizmeti veya içeriği kullanmak için Açık Rıza Beyanı’nı kabul ederek, Kriptoks.com ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlemesine işbu Politika ve ilgili Mevzuat uyarınca açık rıza göstermektesiniz. Kriptoks.com (i) platformlar’ı kullanırken bizimle gönüllü olarak paylaştığınız bilgileri ve (ii) platformlarda yer alan hizmetleri kullanırken, işbu Politika’da belirtilen amaçlara uygun şekilde otomatik olarak elde edilen bilgileri sadece yasaların izin verdiği ölçüde toplar.

2. Sizinle ilgili Toplayabileceğimiz Bilgiler ve Toplanma Amacı

Gizlilik hakkınızın himaye edilmesi için sizinle ilgili kişisel verileri, ilgili Mevzuata uygun olarak işlenir. Kriptoks.com, aşağıda daha detaylı verildiği şekilde, sizlere kaliteli ve verimli şekilde hizmet sunmak, hizmetlerimizi geliştirmek, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için kişisel bilgilerinizi kullanır.

Hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülükler kapsamında, aşağıda Toplanan Bilgi kategorisinde yer alan tüm kişisel bilgileriniz ayrıca, kişisel bilgilerinizi, yurt içi veya yurt dışında soruşturmalar, kovuşturmalar veya soruşturmalarla bağlantılı olarak mahkeme, adli veya idari düzenleyici otoriteler gibi üçüncü kişiler için ya da hukuki veya düzenleyici otoritelerce getirilen yükümlülüklere uymak için işleyebiliriz ve paylaşabiliriz. Söz konusu otoritelerce izin verildiği ölçüde ve bir suçun önlenmesi veya tespit edilmesine halel getirmedikçe, bu tür talepleri size yönlendirmek veya yanıt vermeden önce sizi bilgilendirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Ayrıca, kişisel verilerinizi, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi gereksinimlerinizi karşılayacak şekilde uyarlamak amacıyla, pazarlama, tüketici profilleri veya demografik araştırmalar için dâhili istatistikler oluşturmak amacıyla kullanabiliriz. Amacımız kullanıcılarımızı daha iyi anlamak ve kullanıcılarımıza daha iyi hizmet vermektir.