Önemli Gelişme: MASAK, Kripto Para Rehberi Yayınladı!

Önemli Gelişme: MASAK, Kripto Para Rehberi Yayınladı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto para borsaları için şüpheli işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla yeni bir rehber yayınladı. Rehber içerisinde şüpheli işlem bildirimlerinin kâğıt ortamında ve elektronik ortamda gönderimine dair süreçlerine, daha sonra şüpheli işlem bildirim formlarının nasıl düzenleneceğine dair detaylı bilgiler paylaşılıyor.

MASAK kripto para rehberi yayınladı

MASAK tarafından yayınlanan rehber, şüpheli işlem bildirimine konu olan ve parasal değer içeren şüpheli işlem veya işlemlere dair bilgilere yer veriyor. Hazine Bakanlığı’nın resmi web sitesinden yayınlanan 31 sayfalık raporda, şüpheli işlemlerin nasıl raporlanacağı ayrıntılı şekilde işlendi. Ayrıca kripto para borsaları ve müşteri tiplerinin genel hatları çizildi.

31 sayfalık rehberde yer alan hususlar, kripto para borsalarının, 18 Nisan’dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini rehberde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde bildirmesi gerektiğini söylüyor:

Kanun’un “Şüpheli işlem bildirimi” başlıklı 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması hâlinde bu işlemlerin, yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmesi zorunludur.

Elektronik ortamda yapılacak gönderimler için aşağıdaki hususlara yer verildi:

Bu içerik @orhan kullanıcısı tarafından Kriptoks.com'un herhangi bir müdehalesi olmadan oluşturulmuştur ve oluşturulan içerikten kullanıcının kendisi sorumludur.